• Home
 • Privacybeleid & Cookiebeleid

Privacybeleid & Cookiebeleid

Klik op de onderlijnde woorden om naar een specifieke paragraaf te gaan.

 

1.Privacyverklaring

Laatst gewijzigd:  [April 26th, 2018]

Dit Privacy Beleid legt uit hoe Zoe Top Businnes Co., Limited (gezamenlijk "SHEIN", "wij", "ons" of "onze") uw gegevens verzamelt, gebruikt, overdraagt en verwerkt.

 

Snelle verbindingen

Klik op de onderstaande links om naar een specifiek gedeelte van dit Privacy Beleid te gaan.

 

 

1.1 Verzameling en gebruik van persoonlijke informatie

Persoonlijke gegevens zijn gegevens die u direct of indirect identificeren. Persoonlijke informatie omvat ook anonieme informatie die is gekoppeld aan informatie die u direct of indirect identificeert. Persoonlijke gegevens bevatten geen gegevens die onherroepelijk zijn geanonimiseerd of geaggregeerd, zodat we niet langer in staat zijn u te identificeren in combinatie met andere informatie of anderszins.

Hier volgt een beschrijving van de soorten persoons gerelateerde gegevens die we kunnen verzamelen en hoe we deze kunnen gebruiken:

1.1.1 Welke persoonlijke informatie verzamelen we?

Afhankelijk van de producten en services die u gebruikt, verzamelen we verschillende soorten persoonlijke gegevens van of over u.

 • Gegevens door u verstrekt: wij verzamelen de persoonlijke informatie die u verstrekt bij het gebruik van onze producten en diensten of op andere wijze met ons in contact te komen, zoals bijvoorbeeld een account aanmaken, neemt u contact met ons op, neemt u deel aan een online enquête of gebruikt u onze online hulp of onze online chat-tool.

 • Gegevens over betalingen: wanneer u een aankoop doet, verzamelen wij persoonlijke informatie met betrekking tot de aankoop. Deze gegevens bevatten uw betalingsgegevens, bijvoorbeeld Uw creditcard of betaalpas.

 • Gegevens over het gebruik van onze diensten en producten: wanneer u onze websites bezoekt, kunnen wij informatie verzamelen over het type apparaat dat u gebruikt, de unieke identificatie van uw apparaat, het IP-adres van uw apparaat, uw besturingssysteem en het type internetbrowser , Diagnostische informatie en locatiegegevens van of via computers, telefoons of andere apparaten waarop u onze producten of services installeert of gebruikt. Indien beschikbaar, kunnen onze services GPS, uw IP-adres en andere technologieën gebruiken om de geschatte locatie van een apparaat te bepalen, zodat we onze producten en services kunnen en services kunnen verbeteren.

1.1.2 Hoe gebruiken we uw persoonlijke informatie?

Over het algemeen gebruiken we persoonlijke informatie om onze producten en services te leveren, te verbeteren en te ontwikkelen, om met u te communiceren, om u gerichte advertenties en services te bieden en om ons te beschermen tegen onze klanten.

Zoe Top Business Co., Limited, verwerkt en bepaalt dat we uw persoonlijke gegevens verwerken als een gegevenscontroller voor de volgende doeleinden:

 

 • Verstrekken, verbeteren en ontwikkelen van onze producten en diensten: we gebruiken persoonlijk identificeerbare informatie om ons te helpen bij het leveren, verbeteren en ontwikkelen van onze producten, diensten en reclame. Dit omvat het gebruik van persoon gerelateerde gegevens voor doeleinden zoals data-analyse, onderzoek en audits. Deze verwerking is gebaseerd op onze legitieme interesse in het leveren van producten en diensten en voor bedrijfscontinuïteit. Als u deelneemt aan een wedstrijd of een andere promotie, kunnen we de persoonlijke informatie die u ons verstrekt, gebruiken om deze programma's te beheren. Sommige van deze activiteiten hebben aanvullende regels die mogelijk meer informatie bevatten over hoe we persoonlijke informatie gebruiken. We moedigen u aan om deze regels zorgvuldig te lezen voordat u deelneemt. Over het algemeen gebruiken we persoonlijke informatie om onze producten en diensten te leveren, te verbeteren en te ontwikkelen, om met u te communiceren, om u gerichte advertenties en diensten te bieden en om ons en onze klanten te beschermen.

 • Met u communiceren: behoudens uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming, kunnen wij persoonlijke informatie gebruiken om u marketingcommunicatie te bieden SHEIN om uw eigen producten en diensten te verzenden, om met u te communiceren via uw account of transacties en om u te informeren over ons beleid en onze voorwaarden. Als u geen e-mailcommunicatie meer wenst te ontvangen voor marketingdoeleinden, neem dan contact met ons op om uw abonnement op te zeggen. We kunnen uw gegevens ook gebruiken om uw vragen te verwerken en te beantwoorden wanneer u contact met ons opneemt. Met uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming kunnen we uw persoonlijke gegevens delen met derden die u marketingcommunicatie met betrekking tot uw producten en diensten sturen.

 • Aanbieden van advertenties en gepersonaliseerde services: met onze voorafgaande uitdrukkelijke toestemming kunnen we uw persoonlijke gegevens gebruiken om uw ervaring met onze producten en services op websites en applicaties van derden te personaliseren en om de effectiviteit van onze advertentiecampagnes te bepalen.

  Notitie: Voor uw gebruik van uw hierboven beschreven gegevens is uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming vereist. Houd er rekening mee dat u deze toestemming kunt intrekken door contact op te nemen met ZoeTop Business Co., Limited.

 • Beveiliging bevorderen: we gebruiken persoonlijke informatie om gebruikersaccounts en activiteiten te verifiëren, evenals om de beveiliging te vergroten, fraude te controleren en verdachte, mogelijk illegale activiteiten of schendingen van ons beleid of ons beleid te onderzoeken. Deze verwerking is gebaseerd op ons legitiem belang in de veiligheid van onze producten en diensten aanbieding.
1.2 Cookies en andere soortgelijke technologieën

Wij gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om onze producten en diensten te leveren, te beschermen en te verbeteren; Bijvoorbeeld door inhoud te personaliseren, reclame aan te bieden, gebruikersgedrag te begrijpen en een veiligere browserervaring te bieden.

U kunt cookies verwijderen of weigeren met behulp van uw browser- of apparaat instellingen. In sommige gevallen kan dit echter van invloed zijn op uw vermogen om onze producten en diensten te gebruiken.

Lees ons Cookiebeleid voor meer informatie over hoe wij cookies gebruiken en welke opties u heeft.

1.3 Openbaarmaking van persoonlijke informatie

We bieden bepaalde strategische partners bepaalde persoonlijke informatie waarmee we onze producten en diensten kunnen aanbieden of onze klanten kunnen ondersteunen. We delen alleen persoonlijke gegevens met deze bedrijven om onze producten, diensten en advertenties te leveren of te verbeteren. Het zal niet worden gedeeld met derden voor uw eigen marketingdoeleinden zonder uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming

1.3.1 Serviceproviders

We delen persoonlijke informatie met bedrijven die namens ons diensten verlenen, zoals: Bijvoorbeeld websites, e-maildiensten, marketing, sponsoring van prijsvragen, wedstrijden en andere promoties, audits, klantverwezenlijking, data-analyse, klantenservice, klantonderzoeken en tevredenheidsenquêtes. Deze bedrijven doen er alles aan om uw informatie te beschermen en kunnen overal in onze onderneming worden gevonden.

1.3.2 Partners en bedrijfstransacties

We kunnen persoonlijke informatie delen met alle gelieerde ondernemingen van ZoeTop Business Co., Limited. In geval van een fusie, reorganisatie, verwerving, vereniging, overdracht, verdeling, overdracht of vervreemding van alle of een deel van ons bedrijf, inclusief faillissement of soortgelijke procedures, kunnen we alle of een deel van de persoonlijke informatie overdragen aan de derde part.

1.3.3 Naleving van wet- en regelgeving en veiligheid

Het kan nodig zijn dat uw persoonlijke gegevens door de wet, gerechtelijke procedures en / of aanvraag, openbare en overheden openbaar worden gemaakt binnen of buiten uw woonland. We kunnen persoonlijke gegevens bekendmaken als we vaststellen dat voor de toepassing van de nationale veiligheid, wetshandhaving of andere aangelegenheden van openbaar belang openbaarmaking noodzakelijk of wenselijk is.

We kunnen persoonsgegevens vrijgeven als wij van in goed vertrouwen dat openbaarmaking redelijk is om onze rechten te beschermen en om oplossingen te zoeken.

1.3.4 Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens van EER-burgers

Als we gegevens met betrekking tot de vraag uw toestemming voor verwerking van uw volk, wordt deze verwerking gerechtvaardigd op grond van artikel 6, paragraaf 1: Als u binnen de Europese Economische Ruimte (EER) woont, is de verwerking van uw persoonlijke gegevens zoals gelegitimeerde volgt verwant. Paragraaf (a) van de Verordening Bescherming Persoonsgegevens (EU) 2016/679 ("DSGVO"). Als de verwerking van uw persoonlijke gegevens is gemaakt op basis van de uitvoering van een overeenkomst tussen u en ons is vereist of op verzoek van een premaatregel wordt deze verwerking gebaseerd op artikel 6 Paragraaf 1 van de GDPR-paragraaf (b). Wanneer de verwerking noodzakelijk is voor ons om te voldoen aan een wettelijke verplichting, zullen wij uw gegevens te verwerken op basis van artikel 6, paragraaf 1 van het DSGVO-paragraaf (c), en wanneer de verwerking in het belang van onze legitieme belangen vereist is, wordt deze verwerking uitgevoerd in overeenstemming met Artikel 6, lid 1, van de DSBVO (f.).

1.4 Jouw rechten

Wij nemen redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens correct, volledig en actueel is. U hebt het recht op toegang tot, rechtzetting of verwijdering van de persoonlijke gegevens die wij verzamelen. Zij hebben ook het recht te beperken of de verdere verwerking van uw persoonlijke gegevens op elk gewenst moment te weigeren. U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens in gestructureerde en gestandaardiseerde vorm te ontvangen. Je kunt een klacht indienen over de verwerking van uw persoonlijke gegevens aan de bevoegde autoriteit voor gegevensbescherming in te dienen.

U kunt contact met ons opnemen om uw rechten uit te oefenen. We zullen reageren op uw aanvraag binnen een redelijke termijn en in ieder geval in minder dan 30 dagen.

Om de privacy en veiligheid van uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen we gegevens die ons in staat stellen om uw identiteit en het recht van toegang tot deze informatie te verifiëren en om de persoonlijke informatie van u te zoeken en vragen u om te bieden te verkrijgen. Er zijn gevallen waarin de toepasselijke wetgeving of regelgeving ons in staat stellen of wij verplicht om te weigeren om sommige of alle persoonlijke gegevens die worden beheerd door ons, of te verwijderen.

1.5 Beëindiging van de rekeningen

Neem contact op met SHEIN om uw account te sluiten voor het volgende gebruik van uw persoonlijke gegevens:

 • Het leveren, verbeteren en ontwikkelen van onze producten en diensten;
 • Communiceer met u;
 • Deel uw persoonlijke informatie met externe partners voor marketingcommunicatie;
 • specifieke advertenties en services aanbieden; o
 • bevordering van veiligheid en bescherming.
Neem contact op met SHEIN om uw account te sluiten met betrekking tot het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor de levering van de producten en services die u aanvraagt.

Wanneer u uw account sluit, zijn we niet verplicht om uw gegevens op te slaan en kunnen we sommige of al uw informatie verwijderen zonder enige verantwoordelijkheid. We zullen echter de informatie over u bewaren, als we dit nodig achten, om fraude of toekomstig misbruik te voorkomen als dit is wettelijk verplicht of voor legitieme doeleinden, zoals het analyseren van niet-persoonlijke gegevens, het herstellen van accounts, het controleren van onze administratie en het afdwingen van onze rechten en verplichtingen uit hoofde van onze overeenkomsten.

 

1.6 Websites en diensten van derden

Onze websites, producten en diensten kunnen koppelingen bevatten of de mogelijkheid om toegang te krijgen tot websites, producten en diensten van derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacy praktijken die door deze derden worden gebruikt, noch zijn wij verantwoordelijk voor de informatie of inhoud die in hun producten en diensten is opgenomen. Dit privacy beleid is alleen van toepassing op de informatie die we over onze producten en diensten verzamelen. We raden u aan het privacy beleid van derden te lezen voordat u hun websites, producten of services gebruikt.

1.7 Gegevensbeveiliging, integriteit en retentie

We gebruiken redelijke fysieke, administratieve en technische veiligheidsmaatregelen om onbevoegde toegang tot uw informatie te beschermen en te voorkomen en om de informatie die we verzamelen correct te gebruiken. De toegang tot uw persoonlijke informatie is bijvoorbeeld beperkt tot onze werknemers, aannemers en agenten die toegang tot dergelijke gegevens nodig hebben om hun toegewezen werktaken uit te voeren.

Het is belangrijk dat u voorzorgsmaatregelen neemt om uzelf te beschermen tegen ongeoorloofde toegang tot uw SHEIN-producten, accountinformatie en computers of andere apparaten. Als u van mening bent dat de beveiliging van uw account of persoonlijke gegevens in gevaar is, neem dan onmiddellijk contact met ons op. Vergeet niet dat ondanks alle inspanningen geen enkel beveiligingssysteem ondoordringbaar is. In het geval van een inbreuk op de beveiliging, zullen we u en de relevante autoriteiten op de hoogte brengen indien wettelijk vereist.

We bewaren uw persoonlijke gegevens zo lang als nodig is om de doeleinden beschreven in dit privacy beleid te bereiken, tenzij de wet dit vereist of een langere bewaartermijn toestaat.

1.8 Kinderen

Onze producten en diensten zijn bedoeld voor volwassenen. Daarom verzamelen en gebruiken we niet bewust informatie over kinderen onder de 16 jaar. Als we vaststellen dat we de persoonlijke gegevens van een kind onder de 16 of de minimumleeftijd onder het rechtsgebied hebben verzameld, zullen we stappen ondernemen om de informatie zo snel mogelijk op te lossen. Neem onmiddellijk contact met ons op als u weet dat een kind jonger dan 16 jaar ons persoonlijke informatie heeft verstrekt.

1.9 Datatransmissie, opslag en verwerking wereldwijd

Wanneer we uw persoonlijke informatie delen met onze partners, SHEIN-gelieerde ondernemingen en serviceproviders, kunnen uw persoonlijke gegevens van buiten de Europese Unie komen.

Economische regio en / of teruggehaald. Onder deze omstandigheden zullen we modelcontractbepalingen invoeren zoals goedgekeurd door de Europese Commissie, of zullen we vertrouwen op alternatieve juridische grondslagen, zoals het privacy schild of verplichte bedrijfsregels, als onze partners of dienstverleners dergelijke goedgekeurde interne richtlijnen hebben goedgekeurd. van Europese gegevensbeschermingsautoriteiten.

1.10 Wijzigingen in dit privacy beleid

We kunnen dit privacy beleid periodiek wijzigen om gelijke tred te houden met, onder andere, nieuwe technologieën, industriële praktijken en wettelijke vereisten. We verwachten dat de meeste van deze wijzigingen van ondergeschikt belang zijn. Alle niet-materiële wijzigingen worden onmiddellijk van kracht na de publicatie van een bijgewerkt privacy beleid. Er kunnen echter gevallen zijn waarin wijzigingen in het privacy beleid mogelijk belangrijker zijn. In dergelijke gevallen zullen we eerst een duidelijkere boodschap geven.

Uw voortdurende gebruik van onze producten en diensten na de ingangsdatum van het Privacy beleid betekent dat u het herziene Privacy beleid accepteert. Als u niet instemt met het gewijzigde privacy beleid, maak dan geen gebruik van onze producten of diensten en neem contact met ons op om accounts die u heeft gemaakt te sluiten.

1.11 Neem contact met ons op

Als u vragen hebt over dit privacy beleid of de implementatie ervan, kunt u op de volgende manieren contact met ons opnemen:

Betreffende het gebruik van uw persoonlijke informatie voor de volgende doeleinden: data@shein.com

 • het leveren, verbeteren en ontwikkelen van onze producten en diensten;
 • communiceren met u;
 • vrijgeven van uw persoonlijke informatie aan externe partners voor marketingcommunicatie;
 • aanbieden en meten van gerichte reclame en diensten;
 • bevordering van veiligheid.
Betreffende het gebruik van uw persoonlijke informatie voor het leveren van producten en diensten die u hebt aangevraagd: data@shein.com

 

 

2.Cookieverklaring

Laatst gewijzigd:  [April 26th, 2018]

Deze Cookie verklaring heeft betrekking op alle ZoeTop Zaken Co, Ltd dochterondernemingen, merken, websites, producten en diensten (gezamenlijk "Shein", "wij", "ons" of "onze") en legt uit hoe we Gebruik cookies op onze websites en online diensten en de mogelijkheden die u heeft.

 

Snelle verbindingen

Klik op de onderstaande links om naar een specifiek gedeelte van dit Privacy Beleid te gaan.

 

 

2.1 Definitie van "cookies"

Cookies zijn kleine stukjes tekst die worden gebruikt om informatie in webbrowsers op te slaan. Cookies worden vaak gebruikt voor het opslaan en het ontvangen van labels en andere informatie over computers, telefoons en andere apparaten. We gebruiken ook andere technologieën, met inbegrip van gegevens die we opslaan op uw browser of apparaat-ID's die worden geassocieerd met het apparaat, en andere software voor soortgelijke doeleinden. In deze cookieverklaring verwijzen we naar al deze technologieën als "cookies".

 

2.2 Soorten cookies

Wij gebruiken cookies om onze producten en diensten te leveren, te beschermen en te verbeteren. Bijvoorbeeld door inhoud te personaliseren, advertenties aan te bieden en te meten, gebruikersgedrag te begrijpen en een veiligere ervaring te bieden. Hieronder beschrijven we de verschillende soorten cookies die we gebruiken en de doelen die ze dienen. Merk op dat de specifieke cookies die we gebruiken kunnen variëren afhankelijk van de specifieke websites en services die u gebruikt.

 

 • Essentiële cookies: deze cookies zijn essentieel om u onze websites en services te kunnen aanbieden en essentiële functies mogelijk te maken, zoals: Bijvoorbeeld het aanbieden van winkelwagen- of live-grafiekfuncties. Als u deze cookies uitschakelt, kunnen we uw verzoek niet verwerken.

 • Prestaties en functionele cookies: deze cookies verzamelen informatie over hoe u onze websites en services gebruikt, en stellen ons in staat om de keuzes te onthouden die u tijdens het surfen hebt gemaakt. De informatie die door deze cookies wordt verzameld stelt ons in staat om onze websites te optimaliseren en gemakkelijker voor u te maken, en zij identificeren u niet persoonlijk. Als u deze cookies uitschakelt of opt-out, heeft u mogelijk geen toegang tot bepaalde functies van onze websites en diensten en dit kan de ondersteuning of informatie die we u kunnen bieden verminderen.

 • Technische en personalisatiecookies: deze cookies verzamelen informatie die we in geaggregeerde vorm gebruiken om te begrijpen hoe onze websites en services worden gebruikt en hoe effectief onze marketingcampagnes zijn en ons helpen onze websites te personaliseren. Als u deze cookies uitschakelt of uitsluit, is het mogelijk dat u bepaalde functies van onze websites en diensten niet kunt gebruiken en de ondersteuning of informatie die wij mogelijk verstrekken, kunt verminderen.

 • Advertentiecookies: deze cookies verzamelen informatie over uw browse- of inkoopgeschiedenis en worden gebruikt om de advertentieboodschappen voor u relevant te maken. Ze voeren functies uit waardoor dezelfde advertentie niet steeds opnieuw wordt weergegeven. Dit zorgt ervoor dat advertenties correct worden weergegeven en dat in sommige gevallen advertenties kunnen worden geselecteerd op basis van hun interesses. We kunnen deze informatie delen met derden om u te helpen bij het maken en leveren van gepersonaliseerde advertenties voor u en uw interesses. Als u deze cookies uitschakelt of opt-out, is het mogelijk dat u bepaalde functies van onze websites en diensten niet kunt gebruiken en de ondersteuning of informatie die wij mogelijk verstrekken, kunt verminderen.

 • Sociale cookies: deze cookies worden gebruikt om gebruikers in staat te stellen pagina's en inhoud op onze websites en diensten te delen via sociale netwerken van derden en andere websites. Deze cookies kunnen ook worden gebruikt voor promotionele doeleinden.

 

2.3 Cookies van derden

U kunt ook op onze websites cookies vinden die door derden zijn ingevoerd. Als u onze producten bijvoorbeeld online koopt, kan onze e-commerceprovider cookies en andere technologieën gebruiken. We kunnen ook derden toestaan om cookies te plaatsen op onze sites om informatie bijhouden over uw online activiteiten en / of websites van derden of online diensten, met inbegrip van gerichte reclame op basis van deze informatie, met inbegrip van de re-marketing van onze producten en diensten U hebt deze op onze websites en op websites van derden gezien.

Deze Cookie verklaring geldt niet voor cookies, toepassingen, technologieën of sites van derden of beheerd door derden, of praktijken van deze derden, zelfs als ze gebruik maken van onze technologie of de toegang tot informatie op te slaan of te winnen. Lees hun privacy beleid om te begrijpen hoe derden cookies gebruiken.

 

2.4 Controle en blokkering van cookies

Via je browser of apparaat kan je de instellingen selecteren waarmee je de cookies in je browser kan instellen of verwijderen. Als je de browserinstellingen niet verandert en je onze website blijft gebruiken, veronderstellen we dat je instemt om onze cookies te gebruiken en dat je instemt om cookies op je apparaat te downloaden. Als je besluit om de cookies uit te schakelen, kan het zijn dat onze Website en bijhorende diensten niet meer op dezelfde manier zullen werken en dezelfde gebruikerservaring zullen bieden.

Ga naar de “Voorkeuren” of “Instellingen” van je browser voor meer informatie over deze controles en om je cookie-voorkeuren te updaten. Voor meer informatie over hoe je de Cookies in je browser kan instellen, ga naar het Help-menu van je browser.

 

2.5 Zonder tracking

Sommige browsers bieden de mogelijkheid om signalen "niet bij te houden". We verwerken of reageren niet op de " niet bij te houden " -borden. In plaats daarvan voldoen we aan de normen die worden beschreven in ons Privacy beleid en deze cookieverklaring.

Hallo , welkom op onze Nederlandse site!

Waarom bij ons kopen?

3€ Korting op uw eerste Bestelling
Gratis Verzending Bij Bestellingen Boven 39 €

alleen in Nederland geldig

Verzending elders? Bezoek dan de International Site van SHEIN!

APP

Downloaden om te genieten

3€KORTING 1e volg

Code: shnl3